Iedereen verdient een mooi sterfbed en een waardig afscheid. Een waardige laatste levensfase en goed sterven, dat is belangrijk. Het gaat in deze laatste betekenisvolle fase uiteindelijk om goed contact met naasten en met zorg-professionals (artsen, verpleegkundigen). Deze gesprekken kunnen lastig zijn en vragen soms om extra aandacht. We kennen allemaal van dichtbij wel een situatie waarin het niet zo goed ging.

Als psycholoog bied ik begeleiding en voorlichting aan patiënten, familie over allerlei aspecten. Ik kan moeilijke gesprekken over de laatste levensfase begeleiden, lastige onderwerpen op tafel krijgen, familiegesprekken op gang brengen, dilemma’s onderzoeken, voorbereiden van gesprekken met artsen en ook meegaan naar deze gesprekken met specialisten in het ziekenhuis.

Vragen, die we kunnen bespreken:

Welke wensen heb ik voor de laatste fase?
Hoe bespreek ik dingen met mijn naasten?
Hoe kijk ik terug op mijn leven?
Zal ik deze behandeling nog gaan doen?

Welke wensen heb ik voor de laatste fase bij dementie?

zie ook: het 1 minuut verhaal:

https://zorgdragers.nl/moois/podcast-niet-zo-zeer-4-aflevering-8-te-opgewekt

Vrijblijvend contact

Het eerste contact met mij is vrijblijvend en gratis.

Het eerste contact met mij is vrijblijvend en gratis.

Daarna bespreken we wat er nodig is en welke kosten daaraan verbonden zijn. Mocht dat een bezwaar zijn, dan komen we daar wel uit.

Contact